Regulation, Wet en Regelgeving

Het doel van het opzetten van een wettelijk register is het actief bijhouden van veranderingen en/of wijzigingen in de wet-en regelgeving. Wees voorbereid op de veranderingen en/of wijzigingen die gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering.

Regulation

Europese-, nationale- en lokale wet- en regelgevingen, u heeft met ze te maken. De Europese Richtlijnen worden vertaald in onze nationale en lokale wet- en regelgeving. Wat is het impact van het Globally Harmonised System (GHS) en de relatie met Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Chemische stoffen (REACH)? Hoe actueel bent u met de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) of de “nieuwe stijl" Arbowet? Deze vragen hebben betrekking op de veranderingen in Europese en nationale wet- en regelgeving.

 

Europese Regelgeving

Ook in Nederland hebben wij te maken met de Regelgeving van de Europese Unie (EU Regulations and Directives). Een goed voorbeeld is de Europese Verordening ‘Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Chemische stoffen’ (REACH) die eerdere nationale regels (onder andere Wet milieugevaarlijke stoffen) vervangt. Het doel van REACH is de bescherming van mens

en milieu tegen de risico’s van chemische stoffen.

 

Nederlandse wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving in ons land verandert continu. Een van de nieuwste ontwikkelingen is de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Deze wet verenigt ca. 25 regelingen die de fysieke leefomgeving omvatten. Het gaat hierbij onder andere om bouw- milieu- en natuur- en monumentenvergunningen, die opgaan in één vergunning,

de zogenaamde “Omgevingsvergunning”. Een tweede voorbeeld betreft het afschaffen van de Arbo beleidsregels. Deze beleidsregels worden vervangen door de goed getoetste Arbo catalogi van de desbetreffende sectoren/branches.

 

Wettelijk register

Het doel van het opzetten van een wettelijk register is het actief bijhouden van veranderingen en/of wijzigingen in de wet-en regelgeving. Wees voorbereid op de veranderingen en/of wijzigingen die gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering.

 Neem vrijblijvend contact op

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.