Compliance managementsystemen

Ondersteuning bij:

- Beoordelen of aan de juiste wetgeving

   wordt voldaan

 

- Bepalen en beoordelen of maatregelen

   dekkend zijn en niet kunnen conflicteren

 

- Bepalen weegfactor voor aanvaardbaar

 

- Jaarlijks Quickscan

 

- Uitvoering van een Gapanalyse

 

- Opzetten en bijhouden Wettelijk

   Aspecten register

 

Compliance care kan het opstellen, vullen en bijhouden van een wettelijk aspecten register voor u uitvoeren. Met de klant bekijken wij wat het noodzakelijke detailniveau om tot uiteindelijk tot een uitstekend compliance niveau te komen. Afhankelijk van de eisen kijken we of volstaan kan worden met een aspectenregister voor milieu of aanvulling met Arbo en bijvoorbeeld brandveiligheid wenselijk is. Wij bieden diverse registers aan van verschillende suppliers die op basis van een

compliance audit gevuld worden. De systemen die wij aanbieden geven inzicht in de relevante wetgeving voor uw bedrijf en de daarbij behorende verplichtingen. Deze verplichtingen zijn eenvoudig door deze systemen te genereren, waaruit een overzicht volgt van uit te voeren maatregelen. Daarnaast heeft u met enkele eenvoudige handelingen inzicht in uw

compliance status.

 

Update van de wetgeving in de systemen is onderdeel van deze web based pakketten. Ook kunt u uw relevante systeemdocumenten (procedures) onderbrengen in het systeem waardoor alle voor wettelijke compliance en ISO14001 verplichte zaken op één overzichtelijke plaats zijn terug te vinden.

 

Werkwijze: wij bezoeken uw bedrijf om een indruk te krijgen van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (naast uw reguliere milieuvergunning cq voorwaarden uit het Activiteitenbesluit); wij vullen het register waarna het register in overleg met de klant gecheckt wordt; u wijst de verantwoordelijken aan, deze worden gekoppeld aan verplichtingen.

 

Voordelen:

- altijd inzicht in uw compliance status;

- altijd up to date wetgeving;

- geen installatie van software, web based database;

- eenvoudig en overzichtelijk

 

 Neem vrijblijvend contact op

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.